bentmosfjell.no - Velkommen til min liberale verden
Innhold
Blogarkiv
Education is to replace an empty mind with an open one.
- Malcolm S. Forbes
Bauta Bøker FRIstud FRIdemokratene Ideer om frihet Kulturutvalget Johan Norberg sin hjemmeside Monticello Society
Bøker er livet!
På mine sider finner du alle de beste internettbokhandlerne. I mine bokanbefalinger vil jeg linke til de med den beste prisen på den aktuelle boken.
Min blog
Vil du kjøpe min stemme?
I 2001 haddejeg stor suksess med å selge min stemme i bytte for penger. I år skal suksessen gjentas.

På en tale fra talerstolen til Det Norske Studentersamfund solgte jeg i 2001 min stemme. Jeg fikk 100 kr for den i bytte mot å stemme SV.

Mitt argument var like enkelt som korrekt. For 100 kr kan jeg kjøpe noe jeg har lyst på ut i fra individuelle behov. En stemmeseddel er verdiløs hvis den ikke vipper valgresultatet. Ved et norsk stortingsvalg er sannsynligheten for dette tilnærmet null.

Det politiske poenget var således åpenbart. Handel og markedsøkonomi gir alle mennesker med penger - d.v.s. alle mennesker i et land som Norge - mulighet til å bestemme noe som angår ens eget liv. Politiske valg fratar mennesker all individuell råderett over eget liv.

Det er kanskje økonomisk dumt av meg å skrive det ovenfor når jeg skal selge stemmen min. På den andre siden er partipolitisk opptatte mennesker mer preget av fanatisme enn logisk sans.

En stemmeseddel ved et kommunevalg er imidlertid ikke like verdiløs som ved et stortingsvalg. I små kommuner hender det at det er kun en stemme som avgjør valget, og da spesielt hvem som kommer inn fra det enkelte partiet.

Oslo - der jeg stemmer - er en så stor by at sannsynligheten for at min stemme skal påvirke partifordelingen, er tilnærmet null. Det er imidlertid slik at det ofte krever få stemmer å forrykke den interne balansen angående hvem som kommer inn fra et politisk parti.

Det finnes til og med et historisk tilfelle der dette er blitt avgjort av kun en stemme. I 1995 manglet Kjell Grønnevik en personstemme på å komme inn i bystyret i stedet for Johnny Hassel. Begge stod på FrP sin liste i Oslo.

Min vurdering er uansett at min stemmeseddel er verdiløs for meg. Jeg bytter den gladelig bort mot noe som har betydning for meg. Jeg tilbyr derfor noen å kjøpe min stemme. I 2001 solgte jeg stemmen min ut ifra prinsippet "førstemann til mølla". Jeg angret litt på det siden det ikke gikk mer enn en time fra den var solgt til SV for en hundrelapp før noen fra RV tilbød meg 200 kr. Et salg er imidlertid et salg.

Stemmen min går derfor denne gangen til høystbydende. Bud mottas frem til og med lørdag. Minstebudet er 100 kr, rett og slett fordi jeg ikke gidder å stemme for mindre. Alle partier behandles likt, jeg selger min verdiløse stemmeseddel til hvem som helst. Du kan selvsagt endre stemmeseddelen etter eget ønske med tanke på kummuleringer og slengere.

Jeg er 100% pålitelig. Jeg holder avtaler. Jeg stoler ikke like mye på politikere, så jeg krever betaling før stemmegivning dersom ikke kjøper er et menneske som jeg stoler på.

Bud kan sendes til bent@bentmosfjell.no.

Kjøp og salg | Søndag 7. September 2003, kl. 1.38
Comments

Hei Bent Johan,
meget bra innlegg og initiativ,
jeg synes riktig nok at 100kr er i minste laget for å bruke kanskje en halv time? på mandag.
Men så er da også minstebud...
Jeg gjør nok som deg og stemmer på meg selv og altså ikke med en stemmeseddel.
Skulle noen ønske å betale 200kr eller mer, så si fra til meg, da stemmer jeg gjerne :)

Olav-Andreas

Posted by: Olav-A at September 12, 2003 01:48 EM

Powered by Movable Type 2.64
Kalenderen
Hentet fra bentmosfjell.no. Du kan få en slik kalender på din side, bare trykk her.
"The State! Always and ever the government and its rulers and operators have been considered above the general moral law. ... The distinctive feature of libertarians is that they coolly and uncompromisingly apply the general moral law to people acting in their roles as members of the State apparatus. Libertarians make no exceptions. For centuries, the State (or more strictly, individuals acting in their roles as "members of the government") has cloaked its criminal activity in high-sounding rhetoric. For centuries the State has committed mass murder and called it "war"; then ennobled the mass slaughter that "war" involves. For centuries the State has enslaved people into its armed battalions and called it "conscription" in the "national service." For centuries the State has robbed people at bayonet point and called it "taxation." In fact, if you wish to know how libertarians regard the State and any of its acts, simply think of the State as a criminal band, and all of the libertarian attitudes will logically fall into place."
Murray N. Rothbard i For a New Liberty, s 46