bentmosfjell.no - Velkommen til min liberale verden
Innhold
Blogarkiv
Education is to replace an empty mind with an open one.
- Malcolm S. Forbes
Bauta Bøker FRIstud FRIdemokratene Ideer om frihet Kulturutvalget Johan Norberg sin hjemmeside Monticello Society
Bøker er livet!
På mine sider finner du alle de beste internettbokhandlerne. I mine bokanbefalinger vil jeg linke til de med den beste prisen på den aktuelle boken.
Min blog
Valgordningen avgjorde Oslo-valget
Det er borgerlig valgseier i Oslo. Hadde det imidlertid ikke vært for endringen i utregning av mandater siden sist valg, ville det vært sosialistisk seier.

Høyre, FrP, Venstre og Kristelig Folkeparti får til sammen 30 mandater i Oslo bystyre og Arbeiderpartiet, SV og RV får til sammen 29.

Sistemandatet stod mellom Arbeiderpartiet og Venstre. Venstre fikk 3 mandater og Arbeiderpartiet 15. Når 99,5% av stemmene er opptalt har AP fått 62633 stemmer. Venstre har fått 10216 stemmer. For at AP skulle tatt sistemandatet til Venstre, hadde de trengt 712 stemmer til, basert på de foreløpige resultatene. Så mange flere får de ikke på de gjenstående stemmene.

Det som er interessant er imidlertid at man har endret beregningsmetoden for mandater siden sist valg. I 1999 brukte man d'Hondts metode (eller mer presist: noe som gir det samme resultat som d'Hondt), d.v.s. deltall 1,2,3,4 o.s.v. Nå er man begynt å bruke modifisert St. Lagues metode, d.v.s. deltall 1.4, 3, 5, 7 o.s.v.

Dersom man bruker d'Hondt ville deltallene vært 3914 for AP sitt 16 mandat og 3405 for Venstre. Konsekvens: AP hadde tatt Venstre sitt mandat og det ville vært sosialistisk flertall i Oslo.

Jeg har ikke sett noen diskusjoner i media om valgordningen i forkant av valget. Den eneste som har satt temaet på dagorden er undertegnede gjennom Kulturutvalget. Tidligere i kveld hadde vi foredraget Blir valget avgjort av valgordningen?

Svaret i Oslo er ja!

La meg til slutt stille spørsmålene: Er det rettferdig med et borgerlig flertall i Oslo? Hvis ja: Ville det vært rettferdig med et sosialistisk flertall i Oslo for fire år siden med akkurat de samme stemmetallene?

Hovedspørsmål: Finnes det demokratisk rettferdighet?

Politikk og samfunn | Tirsdag 16. September 2003, kl. 0.06
Comments

Powered by Movable Type 2.64
Kalenderen
Hentet fra bentmosfjell.no. Du kan få en slik kalender på din side, bare trykk her.
"The State! Always and ever the government and its rulers and operators have been considered above the general moral law. ... The distinctive feature of libertarians is that they coolly and uncompromisingly apply the general moral law to people acting in their roles as members of the State apparatus. Libertarians make no exceptions. For centuries, the State (or more strictly, individuals acting in their roles as "members of the government") has cloaked its criminal activity in high-sounding rhetoric. For centuries the State has committed mass murder and called it "war"; then ennobled the mass slaughter that "war" involves. For centuries the State has enslaved people into its armed battalions and called it "conscription" in the "national service." For centuries the State has robbed people at bayonet point and called it "taxation." In fact, if you wish to know how libertarians regard the State and any of its acts, simply think of the State as a criminal band, and all of the libertarian attitudes will logically fall into place."
Murray N. Rothbard i For a New Liberty, s 46