bentmosfjell.no - Velkommen til min liberale verden
Innhold
Blogarkiv
Education is to replace an empty mind with an open one.
- Malcolm S. Forbes
Bauta Bøker FRIstud FRIdemokratene Ideer om frihet Kulturutvalget Johan Norberg sin hjemmeside Monticello Society
Bøker er livet!
På mine sider finner du alle de beste internettbokhandlerne. I mine bokanbefalinger vil jeg linke til de med den beste prisen på den aktuelle boken.
Min blog
Endelig er det jul
På lørdag så jeg for første gang julemarsipan i butikken. Det var en herlig, kulinarisk opplevelse! Dessverre finnes det mennesker som vil ta fra oss denne nytelsen...

I Aftenposten kan vi lese at noen gærninger fra Fremtiden i våre hender har startet aksjonen "Gi oss julen tilbake". De vil vi skal vente med julemarsipanen.

Maken til gledesdrepere. Jo tidligere vi får julemarsipanen, jo tidligere kan vi innta denne gleden. Det vil si: De av oss som ønsker det.

Det er ingen som tvinger noen til å kjøpe julemarsipan så tidlig. Det er ikke snakk om tvangsmating. Nei, i mangel på selvkontroll vil disse menneskene ta fra oss gleden ved en tidlig jul. Fordi de ikke vil ha det så tidlig, så skal ingen få lov.

Disse menneskene er onde. Det er ille nok at de står for en politikk som vil føre til at milliarder av mennesker dør om den gjennomføres. Nå vil de også ta fra oss julemarsipanen.

Nok er nok! Vi kulturelle forbrukere må slå tilbake.

Når jeg våkner, skal jeg kjøpe en stor haug med julemarsipan, ta den med til mine venner. Så skal vi skikkelig fråtse!

Kultur og idrett | Torsdag 2. Oktober 2003, kl. 1.42
Comments

Frp Jævler....

Posted by: sosialist at November 2, 2003 06:22 EM

Idiot!

Fortjener egentlig ikke noen kommentar. Men. Bare for syns skyld. Jeg er ikke med i FrP og støtter heller ikke partiet.

Grunnen er veldig enkel. Det er kortere avstand mellom FrP og sosialisme enn mellom FrP og meg.

I likhet med sosialistene mener FrP at det er greit å bruke skattebetalernes penger å betale for:
- subsidiering av barn gjennom barnetrygd
- barnehager
- barneskole
- ungdomsskole
- videregående skole
- universiteter og høyskoler
- subsidiere folk for ikke å jobbe gjennom arbeidsledighetstrygd
- sosialhjelp
- sykehustjenester
- veier og annen infrastruktur
- idrett og kultur (jo da, FrP støtter dette!)
- eldreomsorg
- folketrygd og andre pensjoner
- begravelser

I tillegg er de alle enige om følgende begrensninger i folks frihet:
- verneplikt
- innvandringsstopp
- forbud mot å velge egne rusmidler

Jeg er mot alt dette!!!

Posted by: Bent Mosfjell at November 2, 2003 07:34 EM

Powered by Movable Type 2.64
Kalenderen
Hentet fra bentmosfjell.no. Du kan få en slik kalender på din side, bare trykk her.
"The State! Always and ever the government and its rulers and operators have been considered above the general moral law. ... The distinctive feature of libertarians is that they coolly and uncompromisingly apply the general moral law to people acting in their roles as members of the State apparatus. Libertarians make no exceptions. For centuries, the State (or more strictly, individuals acting in their roles as "members of the government") has cloaked its criminal activity in high-sounding rhetoric. For centuries the State has committed mass murder and called it "war"; then ennobled the mass slaughter that "war" involves. For centuries the State has enslaved people into its armed battalions and called it "conscription" in the "national service." For centuries the State has robbed people at bayonet point and called it "taxation." In fact, if you wish to know how libertarians regard the State and any of its acts, simply think of the State as a criminal band, and all of the libertarian attitudes will logically fall into place."
Murray N. Rothbard i For a New Liberty, s 46