bentmosfjell.no - Velkommen til min liberale verden
Innhold
Blogarkiv
Education is to replace an empty mind with an open one.
- Malcolm S. Forbes
Bauta Bøker FRIstud FRIdemokratene Ideer om frihet Kulturutvalget Johan Norberg sin hjemmeside Monticello Society
Bøker er livet!
På mine sider finner du alle de beste internettbokhandlerne. I mine bokanbefalinger vil jeg linke til de med den beste prisen på den aktuelle boken.
Min blog
Making people talk
På lørdag var det atter en gang Høstkonferansen til FRIdemokratene. Det er spesielt en ting jeg har merket meg med disse konferansene.

Kvaliteten på konferansene varierer. Noen ganger er det satt sammen et godt program i god tid og med dertilhørende markedsføring og godt fremmøte. Andre ganger er det ikke gjort godt forarbeid.

Årets konferanse var preget av et tynt program som spikret i siste liten kombinert med dårlig markedsføring. Foredragene var likevel meget bra og jeg tror tilhørerne var fornøyde med dem. Man kan uansett ikke fremstille årets konferanse som noen stor suksess hverken i innhold eller oppmøte.

Det var imidlertid en ting som var like vellykket i år som tidligere. Vi samlet flere liberalister som vanligvis ikke prater med hverandre, til en felles begivenhet der de kunne prate med hverandre i avslappete omgivelser.

På den måten kan de utveksle erfaringer og synspunkter på en måte som de ellers ikke kunne ha gjort. Siden mennesker er den viktigste ressursen, er det menneskene som er viktige. Norske liberalister er spredt ut over en rekke miljøer. Både organisatorisk og meningsmessig.

FRIdemokratene - og spesielt arrangementer som Høstkonferansen - er en arena der disse kan møtes uten forpliktelser. Kontakter opprettes, info utveksles og egne meninger og kunnskaper stimuleres. FRIdemokratene - making people talk.

Politikk og samfunn | Mandag 13. Oktober 2003, kl. 1.43
Comments

Fridemokratene - makes libertarians talk.

Ikke så mange andre, dessverre

Posted by: pleym at Oktober 21, 2003 10:01 FM

Powered by Movable Type 2.64
Kalenderen
Hentet fra bentmosfjell.no. Du kan få en slik kalender på din side, bare trykk her.
"The State! Always and ever the government and its rulers and operators have been considered above the general moral law. ... The distinctive feature of libertarians is that they coolly and uncompromisingly apply the general moral law to people acting in their roles as members of the State apparatus. Libertarians make no exceptions. For centuries, the State (or more strictly, individuals acting in their roles as "members of the government") has cloaked its criminal activity in high-sounding rhetoric. For centuries the State has committed mass murder and called it "war"; then ennobled the mass slaughter that "war" involves. For centuries the State has enslaved people into its armed battalions and called it "conscription" in the "national service." For centuries the State has robbed people at bayonet point and called it "taxation." In fact, if you wish to know how libertarians regard the State and any of its acts, simply think of the State as a criminal band, and all of the libertarian attitudes will logically fall into place."
Murray N. Rothbard i For a New Liberty, s 46