bentmosfjell.no - Velkommen til min liberale verden
Innhold
Blogarkiv
Education is to replace an empty mind with an open one.
- Malcolm S. Forbes
Bauta Bøker FRIstud FRIdemokratene Ideer om frihet Kulturutvalget Johan Norberg sin hjemmeside Monticello Society
Bøker er livet!
På mine sider finner du alle de beste internettbokhandlerne. I mine bokanbefalinger vil jeg linke til de med den beste prisen på den aktuelle boken.
Min blog
"Historien om det som ikke skjedde" av Øystein Sørensen
Denne nylig utgitte boken om kontrafaktisk historie var en fornøyelse å lese. Den er reflektert, velskrevet og interessant.

Kontrafaktisk historie handler om mulighetene for at noe kunne gått annerledes en gang i historien og om hvilke konsekvenser dette ville hatt. Retorisk kan det fremstilles på følgende måte: "Hva om Hitler hadde vunnet 2. verdenskrig?"

Øystein Sørensen har skrevet en bok som angriper problemstillingen på en måte som appellerer til både den nysgjerrige menigmann med gjennomsnittlig historieforståelse og til historienerden med sans for spesielle innfallsvinkler. Et av hans sjakktrekk er oppbygningen av boken. Han har omfattende historieteoretiske drøftelser med legitimering av kontrafaktisk historieskrivning. Disse er plassert bakerst i boken. Starten er derimot fyllt med spennende historiske eksempler. På den måten skremmes ikke lesere med manglende akademisk ballast vekk, samtidig som feinschmekkerne også får sin dose med teori.

Sørensen tar for seg en rekke historiske eksempler. Noen er velkjente, andre mer eksotiske.
- Hva om slaget ved Salamis 480 f.Kr. mellom athenerne og perserne hadde gått annerledes? Ville vi da fått det athenske demokratiet med alle dets grunnleggende elementer for vestlig sivilisasjon?
- Kunne vikingene istedenfor Vilhelm Erobreren inntatt England i 1066 med et stort norsk-engelsk nordsjøimperium som resultat? Sørensen presenterer et scenario der dette kunne skjedd dersom vinden hadde vært annerledes.
- Hva om britene hadde vunnet ved Saratoga i 1777? Ville dette betydd at det ikke hadde vært noe USA?
- Eller hva om tyskerne hadde vunnet 1. verdenskrig? Sørensen argumenterer med at dette ikke bare kunne skjedd, men at det til og med ville vært svært positivt med en tidlig tysk seier. Det kunne spart oss for både kommunismen i Russland og Hitlers nazisme.

Det er skrevet mange bøker om kontrafaktisk historie på verdensbasis. Spesielt er den amerikanske borgerkrigen og 2. verdenskrig populære begivenheter. Sørensen bringer inn et mer norsk perspektiv i og med at han bruker over 50 sider på eksempler fra Norge, med hovedvekten på 1814, 1905 og 9. april.

Sørensens bok er en gullgruve for de som har lyst til å grave seg videre i konkrete eksempler. Og da er det ikke kun snakk om faghistorisk graving. Overgangen mellom kontrafaktisk historie og skjønnlitteratur er svært flytende i mange tilfeller. Sørensen viser at han behersker begge deler, hans mangeårige interesse for såkalt fantastisk litteratur (inkl. bl.a. fantasy og science-fiction) viser seg tydelig. I forbindelse med de fleste casene bringer han inn skjønnlitterære bidrag og spekulasjoner.

Hva er det som gjør at man kan snakke om et potensielt kontrafaktisk historisk skillepunkt? Sørensen trekker frem to elementer. For det første trenger man et åpent historisk punkt der det er flere plausible alternativer. Det bør altså ikke være usannsynlig at noe annet enn det som faktisk skjedde, kunne ha inntruffet. For det andre må skillet "ha store og vidtrekkende konsekvenser".

Det er således ofte naturlig å dele den kontrafaktiske analysen i to deler. Først tar man for seg det eventelle historiske bruddet. Her kan man finne ut om det var mulig med et annet resultat. Kunne Hitler vunnet 2. verdenskrig? Dernest tar man for seg situasjonen der et eventuelt brudd har skjedd og analyserer hvilke konsekvenser dette ville ha. Hvordan ville Europa blitt dersom Hitler hadde vunnet 2. verdenskrig?

Jeg oppfatter boken som svært interessant på flere måter. For det første lærer man en god del om historie gjennom å lese den. Visste du f.eks. at Winston Churchill var andrevalget til å bli statsminister i 1940 og kun ble det fordi Halifax sa nei? Og visste du at Halifax var positiv når det gjaldt å slutte fred med Hitler? Dernest stimulerer boken til alternativ og kreativ tenkning. Verden er ikke gitt! Valg har konsekvenser! Jeg funderer til og med på å skrive en kontrafaktisk selvbiografi (på noen sider, ikke en bok nei) om meg selv, basert på alternative valg for mer enn 10 år siden. Til sist gir boken verdifulle metodologiske input. Man blir mer bevisst hvilke vurderinger som ligger bak ting man ofte tar for gitt.

For øvrig er boken både morsom og velskrevet. Historien om det som ikke skjedde kan kjøpes hos Bokkilden for 299 kr. Den er vel verdt pengene!

Bokanmeldelser | Torsdag 23. September 2004, kl. 6.45
Comments

Powered by Movable Type 2.64
Kalenderen
Hentet fra bentmosfjell.no. Du kan få en slik kalender på din side, bare trykk her.
"The State! Always and ever the government and its rulers and operators have been considered above the general moral law. ... The distinctive feature of libertarians is that they coolly and uncompromisingly apply the general moral law to people acting in their roles as members of the State apparatus. Libertarians make no exceptions. For centuries, the State (or more strictly, individuals acting in their roles as "members of the government") has cloaked its criminal activity in high-sounding rhetoric. For centuries the State has committed mass murder and called it "war"; then ennobled the mass slaughter that "war" involves. For centuries the State has enslaved people into its armed battalions and called it "conscription" in the "national service." For centuries the State has robbed people at bayonet point and called it "taxation." In fact, if you wish to know how libertarians regard the State and any of its acts, simply think of the State as a criminal band, and all of the libertarian attitudes will logically fall into place."
Murray N. Rothbard i For a New Liberty, s 46