bentmosfjell.no - Velkommen til min liberale verden
Innhold
Blogarkiv
Education is to replace an empty mind with an open one.
- Malcolm S. Forbes
Bauta Bøker FRIstud FRIdemokratene Ideer om frihet Kulturutvalget Johan Norberg sin hjemmeside Monticello Society
Bøker er livet!
På mine sider finner du alle de beste internettbokhandlerne. I mine bokanbefalinger vil jeg linke til de med den beste prisen på den aktuelle boken.
Min blog
Ridder av Griseordenen
I går kveld ble jeg utnevnt til ridder av Griseordenen. Dette er en stor ære som kun blir forbeholdt spesielt utvalgte som har gjort en viktig samfundsinnsats. Griseordenen er av mange anerkjent som den mest eksklusive ordenen i Norge.

Griseordenen er en del av Det Norske Studentersamfund og ble startet i 1859. Utnevnelsen ble foretatt på Den 18de ordinære Grisefest.

Det kan leses mer om Hans Majestet Den Gyldne Gris på egen hjemmeside.

Jeg fikk mottoet Nulla mensa sine impensa - imens gjør jeg ting som ikke er pensum. Dobbeltbetydningen av det latinske uttrykket er spesielt bra i mitt tilfelle, det sier There Ain't No Such Thing As A Free Lunch. Uttrykket er kjent og kjært og tilskrives ofte Milton Friedman, men er opprinnelig fra Robert Heinleins gigantiske science-fiction-roman The Moon Is A Harsh Mistress.

Følgende andre ble utnevnt til Riddere:
Gunnar Stålsett
Hilde Bojer
Jahn Otto Johansen
Øystein Sørensen
Elisabeth Botterli
Gro Evensen
Inger Stray Lien
Siri Moe
Lars Tronsmo
Oda Radoor
Pål Skedsmo
Tove Frønes
Johannes Elgvin
Therese Bøhn

Følgende ble utnevnt til kommandør:
Beate Svenningsen
Pål Caspersen
Dag Hovdhaugen
Christian Herzog
Trond Bakke
Tor Erling Staff
Svend-Erik Svendsen

Følgende ble utnevnt til Storkors:
Francis Sejersted
Lars Jacob Krogh
Anne Kirsten Kiss Kind Austad

Fra livet mitt | Søndag 17. Oktober 2004, kl. 5.12
Comments

Powered by Movable Type 2.64
Kalenderen
Hentet fra bentmosfjell.no. Du kan få en slik kalender på din side, bare trykk her.
"The State! Always and ever the government and its rulers and operators have been considered above the general moral law. ... The distinctive feature of libertarians is that they coolly and uncompromisingly apply the general moral law to people acting in their roles as members of the State apparatus. Libertarians make no exceptions. For centuries, the State (or more strictly, individuals acting in their roles as "members of the government") has cloaked its criminal activity in high-sounding rhetoric. For centuries the State has committed mass murder and called it "war"; then ennobled the mass slaughter that "war" involves. For centuries the State has enslaved people into its armed battalions and called it "conscription" in the "national service." For centuries the State has robbed people at bayonet point and called it "taxation." In fact, if you wish to know how libertarians regard the State and any of its acts, simply think of the State as a criminal band, and all of the libertarian attitudes will logically fall into place."
Murray N. Rothbard i For a New Liberty, s 46