bentmosfjell.no - Velkommen til min liberale verden
Innhold
Blogarkiv
Education is to replace an empty mind with an open one.
- Malcolm S. Forbes
Bauta Bøker FRIstud FRIdemokratene Ideer om frihet Kulturutvalget Johan Norberg sin hjemmeside Monticello Society
Bøker er livet!
På mine sider finner du alle de beste internettbokhandlerne. I mine bokanbefalinger vil jeg linke til de med den beste prisen på den aktuelle boken.
Min blog
Mitt eget tidsskrift: Nytt Paradigme
2. februar lanserer jeg mitt eget tidsskrift, Nytt Paradigme. Jeg har jobbet med forberedelsene i over et år og nå er det meste på plass. Ambisjonene er store! Du anbefales å tegne et abonnement allerede nå, da det er tilbud frem til 31. januar.

Tidsskriftet utgis formelt av Libertariansk Forum, en liten libertariansk organisasjon som jeg har stiftet. Det er imidlertid ingen tvil om at dette er mitt prosjekt. Jeg har lengtet etter å lage et kvalitetsprodukt der jeg slipper å ta demokratiske hensyn. Tidsskriftet har således ingen redaksjon, men alle er selvsagt velkommen til å bidra med gode artikler.

Jeg jobber parallelt med flere utgaver av bladet, da jeg har planer om gode temanummer. På den måten kan jeg headhunte personer til å skrive om noe de kan noe om. Jeg er kanskje den norske liberalisten med bredest kontaktnett blant norske liberalister og andre frihetsvenner, noe som gir et godt grunnlag for å skafe gode skribenter.

For mer om innholdet i bladet, vil jeg anbefale deg å lese det direkte på der jeg har skrevet om fremtidige utgaver. Siden oppgraderes kontinuerlig ettersom nye artikkelplaner legges inn.

Jeg håper flest mulig vil tegne et abonnement på mitt nye blad, jeg kommer ikke til å skuffe dere. Det gjelder enten dere deler mine synspunkter eller ikke. For å sitere Nozick:

”Til og med leseren som ikke blir overbevist av mine argumenter bør finne at han gjennom prosessen med å klargjøre og støtte sine synspunkter, har klargjort og utdypet dem. I tillegg liker jeg å tenke at intellektuell ærlighet forlanger, av og til i det minste, at vi etterstreber å konfrontere våre meninger med sterke motargumenter. Hvordan skal vi ellers beskytte oss selv mot å fortsette med feilaktige syn? Det synes bare riktig å minne leseren på at intellektuell ærlighet har sine farer; argumenter du til å begynne med kanskje leser med nysgjerrig fascinasjon kan komme til å overbevise deg og kanskje til og med synes som naturlige og intuitive. Bare det å nekte å lytte garanterer en mot å bli fanget av sannheten.”

Aktuelt | Tirsdag 18. Januar 2005, kl. 11.14
Comments

Powered by Movable Type 2.64
Kalenderen
Hentet fra bentmosfjell.no. Du kan få en slik kalender på din side, bare trykk her.
"The State! Always and ever the government and its rulers and operators have been considered above the general moral law. ... The distinctive feature of libertarians is that they coolly and uncompromisingly apply the general moral law to people acting in their roles as members of the State apparatus. Libertarians make no exceptions. For centuries, the State (or more strictly, individuals acting in their roles as "members of the government") has cloaked its criminal activity in high-sounding rhetoric. For centuries the State has committed mass murder and called it "war"; then ennobled the mass slaughter that "war" involves. For centuries the State has enslaved people into its armed battalions and called it "conscription" in the "national service." For centuries the State has robbed people at bayonet point and called it "taxation." In fact, if you wish to know how libertarians regard the State and any of its acts, simply think of the State as a criminal band, and all of the libertarian attitudes will logically fall into place."
Murray N. Rothbard i For a New Liberty, s 46