bentmosfjell.no - Velkommen til min liberale verden
Innhold
Blogarkiv
Education is to replace an empty mind with an open one.
- Malcolm S. Forbes
Bauta Bøker FRIstud FRIdemokratene Ideer om frihet Kulturutvalget Johan Norberg sin hjemmeside Monticello Society
Bøker er livet!
På mine sider finner du alle de beste internettbokhandlerne. I mine bokanbefalinger vil jeg linke til de med den beste prisen på den aktuelle boken.
Min blog
Et falskt lag av objektivitet...
Mennesker har meninger, spesielt mennesker som er engasjerte i samfunnsspørsmål. Noen mener falskhet er bedre enn åpenhet.

I et intervju i Dagens Næringsliv avslørte NRKs nyhetssjef gro Holm at hun ønsket regjeringsskifte. Dette får hun kritikk for av NRKs styreleder Elbjørg Løwer, selv som sev er Venstre-politiker. Holdningen er at man bør være varsom med å flagge egne synspunkter.

Dette er tegn på den hykling og falskhet som eksisterer i medie-Norge. Man skal late som man er nøytrale, mens alle vet at journalister har meninger. Selv om objektivitet er et mål som bør etterstrebes, så vil alltid ens meninger påvirke det som presenteres. Dette skjer i hvert fall med tanke på saksvalg, intervjuobjekter og vinklinger, selv om det som oftest ikke uttales eksplisitt.

Det er således mye bedre å få kortene åpent på bordet, så kan man forholde seg til et menneske på en åpen måte. Det er mye verre å ha en politisk legning i et skap enn ue i det åpne.

Mediekritikk | Onsdag 20. Juli 2005, kl. 6.23
Comments

Powered by Movable Type 2.64
Kalenderen
Hentet fra bentmosfjell.no. Du kan få en slik kalender på din side, bare trykk her.
"The State! Always and ever the government and its rulers and operators have been considered above the general moral law. ... The distinctive feature of libertarians is that they coolly and uncompromisingly apply the general moral law to people acting in their roles as members of the State apparatus. Libertarians make no exceptions. For centuries, the State (or more strictly, individuals acting in their roles as "members of the government") has cloaked its criminal activity in high-sounding rhetoric. For centuries the State has committed mass murder and called it "war"; then ennobled the mass slaughter that "war" involves. For centuries the State has enslaved people into its armed battalions and called it "conscription" in the "national service." For centuries the State has robbed people at bayonet point and called it "taxation." In fact, if you wish to know how libertarians regard the State and any of its acts, simply think of the State as a criminal band, and all of the libertarian attitudes will logically fall into place."
Murray N. Rothbard i For a New Liberty, s 46