bentmosfjell.no - Velkommen til min liberale verden
Innhold
Blogarkiv
Education is to replace an empty mind with an open one.
- Malcolm S. Forbes
Bauta Bøker FRIstud FRIdemokratene Ideer om frihet Kulturutvalget Johan Norberg sin hjemmeside Monticello Society
Bøker er livet!
På mine sider finner du alle de beste internettbokhandlerne. I mine bokanbefalinger vil jeg linke til de med den beste prisen på den aktuelle boken.
Min blog
Interessant poeng fra Moene
Jeg pleier alltid å lese kronikkene til Kalle Moene når de dukker opp med jevne mellomrom i Dagens Næringsliv. Han er en av få professorer som faktisk stadig overrasker meg positivt med gode poenger som jeg ikke har reflektert over tidligere.

Gårsdagens tekst er i så måte intet unntak. Han skriver om den norske velferdsmodellen, og i særdeleshet om lønnsutvikling. Han leverer et interessant poeng knyttet til sentraliserte lønnsoppgjør. Han påpeker at lokale oppgjør ville føre til høy lønnsvekst i gode bedrifter og lav lønnsvekst i dårlige bedrifter. Dette gir en økt økonomisk byrde på veldrevne bedrifter. Sentrale oppgjør utjevner denne forskjellen og bidrar således til fordeler for gode bedrifter.

Mye kan sies rundt denne problemstillingen, inkludert vektige innvendinger knyttet til viktigheten av lokal belønning på lang sikt. Poenget er uansett interessant og stimulerer til refleksjon.

Og for øvrig var Valebrokk sin artikkel i Aftenposten i dag like fornøyelig som vanlig…

Lesetips | Søndag 9. Oktober 2005, kl. 9.04
Comments

Powered by Movable Type 2.64
Kalenderen
Hentet fra bentmosfjell.no. Du kan få en slik kalender på din side, bare trykk her.
"The State! Always and ever the government and its rulers and operators have been considered above the general moral law. ... The distinctive feature of libertarians is that they coolly and uncompromisingly apply the general moral law to people acting in their roles as members of the State apparatus. Libertarians make no exceptions. For centuries, the State (or more strictly, individuals acting in their roles as "members of the government") has cloaked its criminal activity in high-sounding rhetoric. For centuries the State has committed mass murder and called it "war"; then ennobled the mass slaughter that "war" involves. For centuries the State has enslaved people into its armed battalions and called it "conscription" in the "national service." For centuries the State has robbed people at bayonet point and called it "taxation." In fact, if you wish to know how libertarians regard the State and any of its acts, simply think of the State as a criminal band, and all of the libertarian attitudes will logically fall into place."
Murray N. Rothbard i For a New Liberty, s 46