bentmosfjell.no - Velkommen til min liberale verden
Innhold
Blogarkiv
Education is to replace an empty mind with an open one.
- Malcolm S. Forbes
Bauta Bøker FRIstud FRIdemokratene Ideer om frihet Kulturutvalget Johan Norberg sin hjemmeside Monticello Society
Bøker er livet!
På mine sider finner du alle de beste internettbokhandlerne. I mine bokanbefalinger vil jeg linke til de med den beste prisen på den aktuelle boken.
Min blog
Radikale røster
Dagsavisen begynner i dag med en serie med såkalte radikale røster. 4 unge politikere, fra RV, SV, AP og Attac skal presentere sine tanker etter tur på fredager. I den anledning er det sin plass er det passende å sitere konklusjonen fra Roderick T. Longs artikkel ”Liberty: The Other Equality” i oktobernummeret av The Freeman:

”Hence it is libertarianism, not statist socialism, that deserves the title radical egalitarianism. Liberty is the truest form of equality.”

Uten å gå i detalj på hans gode begrunnelse, bør det nevnes at han setter opp et tredje alternativ til de to vanlige formene for likhet, d.v.s. formell likhet (likhet for loven) og substansiell likhet (sosioøkonomisk likhet). Det er snakk om likhet i autoritet. Å underkue et ikke-samtykkende menneske mot dets vilje er å gjøre mennesket til noens underordnete.

Det betyr ikke bare likhet for loven, men sier også noe om dens innhold. Det gjør likheten substansiell, men ikke sosioøkonomisk. De politiske implikasjonene er at myndighetene ikke kan inneha noen rettigheter som innbyggerne mangler. Long beskriver den mer ytterliggående radikalismen i denne likhetsforståelsen på følgende måte:

”Neither socioeconomic equality nor equality before the law measures ut to the radicalism of libertarian equality, because neither socioeconomic equality nor equality before the law goes so far as to call into question the existing power structure.”

Så dagsavisen burde invitert meg til å skrive istedenfor (eller i tillegg til) de fire hvis de de ville ha virkelig radikale røster. Mitt åpningsinnlegg ville i hvert fall blitt betydelig mer radikalt enn Magnus Marsdals synspunkter på Carl I. Hagen og Union…

Politikk og samfunn | Fredag 3. Februar 2006, kl. 8.49
Comments

Powered by Movable Type 2.64
Kalenderen
Hentet fra bentmosfjell.no. Du kan få en slik kalender på din side, bare trykk her.
"The State! Always and ever the government and its rulers and operators have been considered above the general moral law. ... The distinctive feature of libertarians is that they coolly and uncompromisingly apply the general moral law to people acting in their roles as members of the State apparatus. Libertarians make no exceptions. For centuries, the State (or more strictly, individuals acting in their roles as "members of the government") has cloaked its criminal activity in high-sounding rhetoric. For centuries the State has committed mass murder and called it "war"; then ennobled the mass slaughter that "war" involves. For centuries the State has enslaved people into its armed battalions and called it "conscription" in the "national service." For centuries the State has robbed people at bayonet point and called it "taxation." In fact, if you wish to know how libertarians regard the State and any of its acts, simply think of the State as a criminal band, and all of the libertarian attitudes will logically fall into place."
Murray N. Rothbard i For a New Liberty, s 46