bentmosfjell.no - Velkommen til min liberale verden
Innhold
Blogarkiv
Education is to replace an empty mind with an open one.
- Malcolm S. Forbes
Bauta Bøker FRIstud FRIdemokratene Ideer om frihet Kulturutvalget Johan Norberg sin hjemmeside Monticello Society
Bøker er livet!
På mine sider finner du alle de beste internettbokhandlerne. I mine bokanbefalinger vil jeg linke til de med den beste prisen på den aktuelle boken.
1984
George Orwell
1949/1999, heftet, 260 sider
ISBN: 82-05-26463-5

Anmeldt av Bent Mosfjell

BigBrother 1984
De flest kjenner BigBrother fra TVNorges kommersielle reality-tv. Big Brother, eller Storebror på norsk, er et av de begrepene som har festet seg i folks bevissthet etter først å ha blitt lansert i en bok. 1984 er den klassiske advarselen mot et overvåkningssamfunn.

Handlingen foregår i 1984, etter årevis med degenerert sosialistisk revolusjon. Det sosialistiske utopia har utviklet seg til et totalitært, fattig, dystert og overvåket samfunn. Storebror er personifiseringen av den kommunistiske helt. Han vet alt, ser alt og har alltid rett.

Hovedpersonen Winston Smith jobber med det siste. Han jobber i Sannhetsministeret som i realiteten jobbet med å sensurere og endre nyhetene slik at de alltid inneholdt den offisielle sannheten. Alle gamle bøker var brent og partiet kontrollerer all informasjon. Fjernskjermene er alltid slått på og der presenteres propagandaen. Skjermene fungerer toveis, slik at de fører til total overvåkning hele tiden.

Samfunnskritikken i boken er bitende. Her får de ulike totalitære elementene gjennomgå. Overvåkning, sensur, krig, angiveri, indoktrinering, tortur, hjernevasking og kollektivisme. Partiet er alt, individet er intet.

Partiet var opprinnelig et engelsk sosialistparti og boken tolkes ofte som en advarsel overfor de nye kommunistiske statene som blomstret (om man får bruke et slikt ord) opp på slutten av 40-tallet. Stalin hadde allerede vist hvilket totalitært potensiale som lå i kommunismen.

Noen vil hevde at en slik utvikling i totalitær retning ikke er en nødvendig konsekvens av sosialisme. Orwell var selv sosialist, og hans bok er en advarsel mot en mulig trussel. I 1984 blir det gamle klassesamfunnet erstattet av et nytt klassetyranni, nå med partiet i førersetet. Dette er imidlertid mye mer omfattende og ødeleggende enn det gamle samfunnet. Det er snakk om verdensomfattende og altomfattende kontroll. De eneste som får være i fred er proletarene, men de er ufarlige.

Det kollektivistiske elementet i sosialismen regnes ofte som dets farligste element og i 1984 trekkes det ut i sin ytterlighet. Problemet med kollektivisme er at når man setter opp felles samfunnsmål, kan disse kollidere med individenes egne ønsker for hvordan de lever sitt liv. I kollektivistiske ideologier må individet i slike konflikter overkjøres.

I 1984 trekkes denne tankegangen enda lenger. Til og med menneskenes tanker skal omformes slik at man ikke lenger kan tenke i strid med partiet syn. Vanlige virkemidler som indoktrinering brukes gjennomgående, men man går et skritt lenger. Språket omformes og manipuleres. Her karakterer Orwell et viktig poeng i politisk kamp; kampen om begrepene. Hvor mange oppfatter ikke automatisk rettferdig fordeling som synonymt med lik fordeling? Hva menes med frihet? I 1984 er frihet trelldom og krig er fred! Det er svært politisk relevant hvordan man eksempelvis bruker ordet likhet. Mener man likhet for loven, likhet i rettigheter, likhet for gud, likhet i muligheter eller resultatlikhet?

Boken er full av gullkorn slik som for eksempel: "Den som kontrollerer fortiden, den kontrollerer fremtiden. Den som kontrollerer nåtiden, den kontrollerer fortiden."

1984 er en unik og meget lesverdig bok. Politisk interesserte mennesker bør lese boken med et åpent og kritisk sinn!

Kalenderen
Hentet fra bentmosfjell.no. Du kan få en slik kalender på din side, bare trykk her.
"The State! Always and ever the government and its rulers and operators have been considered above the general moral law. ... The distinctive feature of libertarians is that they coolly and uncompromisingly apply the general moral law to people acting in their roles as members of the State apparatus. Libertarians make no exceptions. For centuries, the State (or more strictly, individuals acting in their roles as "members of the government") has cloaked its criminal activity in high-sounding rhetoric. For centuries the State has committed mass murder and called it "war"; then ennobled the mass slaughter that "war" involves. For centuries the State has enslaved people into its armed battalions and called it "conscription" in the "national service." For centuries the State has robbed people at bayonet point and called it "taxation." In fact, if you wish to know how libertarians regard the State and any of its acts, simply think of the State as a criminal band, and all of the libertarian attitudes will logically fall into place."
Murray N. Rothbard i For a New Liberty, s 46