bentmosfjell.no - Velkommen til min liberale verden
Innhold
Blogarkiv
Education is to replace an empty mind with an open one.
- Malcolm S. Forbes
Bauta Bøker FRIstud FRIdemokratene Ideer om frihet Kulturutvalget Johan Norberg sin hjemmeside Monticello Society
Bøker er livet!
På mine sider finner du alle de beste internettbokhandlerne. I mine bokanbefalinger vil jeg linke til de med den beste prisen på den aktuelle boken.
The Probability Broach
L. Neil Smith
1980/1996, heftet, 310 sider
ISBN: 0-812-53875-7

Anmeldt av Bent Mosfjell

Når en liten endring får store konsekvenser
På baksiden av boken kan vi lese: "Congress is in Colorado, everybody carries guns, and there are gorillas in the Senate. free enterprise is king, and There Ain´t No Such Thing As A Free Lunch." Denne forskjellen fra dagens USA - og mange andre - kan spores tilbake til én liten endring i 1776.

L. Neil Smith er den fremste nålevende libertartianske science fiction forfatter og hans bøker er fulle av filosofi og politisk synsing. Han er imidlertid usedvanlig dyktig til å bake det inn som en naturlig del av bokens handling. Denne boken er Smiths mest kjente og kanskje beste bok.

Romanens hovedfigur er en heller luguber politimann som lever i USA i 1987. Landet er enda mer politisk korrumpert enn i virkeligheten og planøkonomi, knapphet og vold hersker. Han blir blandet inn i en drapssak som leder ham gjennom The Probability Broach.

Denne leder til en annen virkelighet. Eller mer presist: en annen alternativ historisk utvikling i USAs historie. Dette er et velstående, teknologisk og fredelig samfunn. Et samfunn der USA ble en konføderasjon istedenfor en føderasjon. Et samfunn der George Washington ble skutt fordi han ville innføre skatt.

Smiths skisserer et anarkokapitalistisk samfunn der alt ordnes privat. Det finnes riktignok et senat, men de har kun møttes 7 ganger på 87 år. Et forslag om å innføre årlige senat har en oppslutning på 0,01 %, mens et forslag om å oppløse senatet permanent får 25 % oppslutning.

Samfunnet har flere interssante sider. Den har en typisk amerikansk vektlegging av hvert menneskes rett til å bære våpen. Det argumenteres kraftig for hvordan dette leder til et fredelig samfunn. Kanskje mer overraskende er den store vektleggingen av et bærekraftig samfunn med ren luft. Vår politimann får spørsmål om hvorfor befolkningen på hans side aksepterer forurensing fra biler uten å saksøke for dette. I denne verden får individer rettigheter i den grad de er istand til å kreve dem. Gorillaer og delfiner er fullverdige borgere.

Jeg skal ikke røpe for mye av handlingen men det handler om en kamp mellom libertarianske krefter og terroristiske opprørere som vil innføre en omfattende statsmakt. Det er verdt å merke seg at kamp mot terrorisme ikke føres på samme måte som i vår verden, alle er uskyldige til det motsatte er bevist og ingen overgrep forekommer.

Mange hentydninger til libertarianske tenkere forekommer. Vi kan jo nevne presidentene Rand og Spooner. Ellers er en av de sentrale tenkere i boken en kvinne ved navn Mary Ross-Byrd som har skrevet boken Toward a New Liberty. Høres kjent ut? I motsatt fall er du uskolert i libertariansk tenkning eller lite kreativ på assosiasjoner.

Boken er velskrevet og inspirerende den har gitt meg inspirasjon til flere artikler som jeg forhåpentligvis får tid til å skrive. Blant annet en om hvordan velferdsstatstilhengere trenger fattigdom og nød for å legitimere sin politikk.

Kalenderen
Hentet fra bentmosfjell.no. Du kan få en slik kalender på din side, bare trykk her.
"The State! Always and ever the government and its rulers and operators have been considered above the general moral law. ... The distinctive feature of libertarians is that they coolly and uncompromisingly apply the general moral law to people acting in their roles as members of the State apparatus. Libertarians make no exceptions. For centuries, the State (or more strictly, individuals acting in their roles as "members of the government") has cloaked its criminal activity in high-sounding rhetoric. For centuries the State has committed mass murder and called it "war"; then ennobled the mass slaughter that "war" involves. For centuries the State has enslaved people into its armed battalions and called it "conscription" in the "national service." For centuries the State has robbed people at bayonet point and called it "taxation." In fact, if you wish to know how libertarians regard the State and any of its acts, simply think of the State as a criminal band, and all of the libertarian attitudes will logically fall into place."
Murray N. Rothbard i For a New Liberty, s 46