bentmosfjell.no - Velkommen til min liberale verden
Innhold
Blogarkiv
Education is to replace an empty mind with an open one.
- Malcolm S. Forbes
Bauta Bøker FRIstud FRIdemokratene Ideer om frihet Kulturutvalget Johan Norberg sin hjemmeside Monticello Society
Bøker er livet!
På mine sider finner du alle de beste internettbokhandlerne. I mine bokanbefalinger vil jeg linke til de med den beste prisen på den aktuelle boken.
Min blog
Oslo-valget og valgordning.
Jeg har tidligere skrevet om hvordan Oslo-valget ble avgjort av valgordningen. Det jeg skrev var imidlertid ikke den hele og fulle sannhet.

Jeg skrev at Venstre med den gamle ordningen ville tapt sitt siste mandat til AP. Jeg begrensen imidlertid min regning til de to partiene, noe som ble for enkelt. Til mitt forsvar skal sies at min artikkel ble skrevet allerede litt over midnatt valgnatten.

Det er uansett viktig å få det helt korrekte på plass. Jeg fikk for et par dager siden en mail fra Aanund Hylland med "fasit" for problemstillingen. Professor Hylland var foredragsholder for foredraget jeg viste til og er landets fremste ekspert på valgordninger.

Istedenfor å skrive om Hyllands ord, er det bedre å gjengi originalen:

"I mitt innlegg mandag illustrerte jeg forskjellen mellom den metoden for mandatfordeling som ble brukt ved kommunestyrevalg til og med 1999 med den som ble brukt i år, ved å se på stemmetallene fra valget i Oslo i 1999. Da ble forskjellen bare ett mandat, og generelt sa jeg at forskjellen mellom de to metodene - når en forsamling velges under ett i en valgkrets - ikke er stor. Det holder jeg fast ved som generelt utsagn, men slik stemmene faktisk falt ved det nettopp avholdte kommunestyrevalget i Oslo, ville de bli en forskjell på tre mandater, og en politisk interessant endring av det totale bildet.

Faktisk mandatfordeling, med den "nye" metoden:
A 15
H 15
SV 12
Frp 10
V 3
RV 2
KrF 2
Her har H + Frp + V + KrF til sammen 30 mandater og flertall.

Metoden fra 1999, anvendt på stemmetall fra 2003:
A 16
H 16
SV 13
Frp 10
V 2
RV 1
KrF 1
Her ville A + SV + RV til sammen ha fått 30 mandater og flertall.

A + SV + RV fikk til sammen 125 984 stemmer, som var hårfint mer enn H + Frp + V + KrF, som til sammen fikk 125 938 stemmer."

Politikk og samfunn | Fredag 19. September 2003, kl. 21.56
Comments

Powered by Movable Type 2.64
Kalenderen
Hentet fra bentmosfjell.no. Du kan få en slik kalender på din side, bare trykk her.
"The State! Always and ever the government and its rulers and operators have been considered above the general moral law. ... The distinctive feature of libertarians is that they coolly and uncompromisingly apply the general moral law to people acting in their roles as members of the State apparatus. Libertarians make no exceptions. For centuries, the State (or more strictly, individuals acting in their roles as "members of the government") has cloaked its criminal activity in high-sounding rhetoric. For centuries the State has committed mass murder and called it "war"; then ennobled the mass slaughter that "war" involves. For centuries the State has enslaved people into its armed battalions and called it "conscription" in the "national service." For centuries the State has robbed people at bayonet point and called it "taxation." In fact, if you wish to know how libertarians regard the State and any of its acts, simply think of the State as a criminal band, and all of the libertarian attitudes will logically fall into place."
Murray N. Rothbard i For a New Liberty, s 46