bentmosfjell.no - Velkommen til min liberale verden
Innhold
Blogarkiv
Education is to replace an empty mind with an open one.
- Malcolm S. Forbes
Bauta Bøker FRIstud FRIdemokratene Ideer om frihet Kulturutvalget Johan Norberg sin hjemmeside Monticello Society
Bøker er livet!
På mine sider finner du alle de beste internettbokhandlerne. I mine bokanbefalinger vil jeg linke til de med den beste prisen på den aktuelle boken.
Kalenderen
November 2003
Forrige: Manipulert frihet? Neste: Begravelsen er sponset av...
Åpen debatt | Tirsdag 4. November 2003, kl. 19.00
Sikrer menneskerettighetene menneskets rettigheter?
Panel: Gerhard Folkvord, Gunnar Karlsen, Andreas Føllesdal og Kristian Norheim. Klubbscenen på Chateau Neuf.

Tirsdag 4. november er det stor debatt omkring menneskets rettigheter på Studenthuset Chateau Neuf. Vi stiller det grunnleggende spørsmålet ”Sikrer menneskerettighetene menneskets rettigheter?”

Det er stor enighet om at individet har rettigheter, men beskytter FNs menneskerettserklæring disse rettighetene på en god måte?

Vi har et strålende panel bestående av:

Andreas Føllesdal, professor i filosofi, Universitetet i Oslo
Kristian Norheim, cand. polit, redaktør for Ama-gi
Gerhard Folkvord, fagkonsulent i Amnesty Norge
Gunnar Karlsen, assisterende generalsekretær i Den Norske Helsingforskomité

Debatten arrangeres av Amnesty Blindern og FRIstud og er kl. 19.00 på Klubbscenenen i Kjelleren på Chateau Neuf.

Siden menneskerettigheter er så viktige, er det på tide med en fordomsfri, nyansert og kritisk debatt omkring menneskets rettigheter. Paneldeltagerne har ulik innfallsvinkel til problemstillingen og vil belyse ulike sider av dette komplekse spørsmålet.

Blant spørsmålene som stilles er følgende:
- Er det feil og mangler i rettighetene?
- Er rettighetene for omfattende?
- Kan erklæringen mistolkes eller misbrukes?
- Er noen rettigheter viktigere enn andre?
- Er det andre rettighetsteorier som er bedre enn FNs menneskerettigheter?
- Er erklæringen utdatert eller fortsatt like viktig i dag?
- Er det slik at rettighetene er sjåvinistiske i forhold til ikke-vestlige kulturer?
- Finnes det ikke-individuelle rettigheter?

Vi ønsker alle velkommen til en spennende debatt.

Powered by Movable Type 2.64
Kalenderen
Hentet fra bentmosfjell.no. Du kan få en slik kalender på din side, bare trykk her.
"The State! Always and ever the government and its rulers and operators have been considered above the general moral law. ... The distinctive feature of libertarians is that they coolly and uncompromisingly apply the general moral law to people acting in their roles as members of the State apparatus. Libertarians make no exceptions. For centuries, the State (or more strictly, individuals acting in their roles as "members of the government") has cloaked its criminal activity in high-sounding rhetoric. For centuries the State has committed mass murder and called it "war"; then ennobled the mass slaughter that "war" involves. For centuries the State has enslaved people into its armed battalions and called it "conscription" in the "national service." For centuries the State has robbed people at bayonet point and called it "taxation." In fact, if you wish to know how libertarians regard the State and any of its acts, simply think of the State as a criminal band, and all of the libertarian attitudes will logically fall into place."
Murray N. Rothbard i For a New Liberty, s 46